Historia powstania, czyli słów kilka

Historia powstania czyli kilka słów o nas…

Wiosną 2000 roku zawiązał się Komitet Renowacji Kościółka (na bazie  którego w roku 2004 powstało Stowarzyszenie na Rzecz Bukowiny), zaczęto wtedy gromadzić fundusze oraz materiały budowlane potrzebne do renowacji zabytkowego, XVII-wiecznego kościółka p/w Ofiarowania Najświętszej Maryi Panny w Bukowinie. Mieszkańcy bardzo aktywnie włączyli się do pomocy przy wszelkiego rodzaju pracach.

Kościółek po kasacie Akademii Zamojskiej utrzymywany był wyłącznym staraniem mieszkańców Bukowiny. Przetrwał w nienaruszonym stanie po dzień dzisiejszy.

Staraniem Andrzeja Fusa Przewodniczącego Komitetu Renowacji Kościółka, a obecnie Prezesa Stowarzyszenia na rzecz Bukowiny, który koordynował współpracę z Parafią i Wojewódzkim Urzędem Ochrony Zabytków zdołano uratować ten drogocenny zabytek wraz z wyposażeniem, który przetrwał czasy, kiedy przechodziły przez te strony zarazy, kiedy ludność Bukowiny przeżywała najazdy i grabieże Tatarów, Kozaków, Szwedów, Węgrów Rakoczego następnie wojsk Austriackich, Ruskich, Ukraińskich i Niemieckich.

Głównym celem inicjatywy jest zachowanie dla przyszłych pokoleń zabytkowego Kościółka – wspaniałego świadectwa dziedzictwa kulturowego i naszej pięknej lokalnej tradycji. Ocalony zabytek  jest i będzie cennym obiektem turystycznym i sakralnym dla przyszłych pokoleń. Społeczność poczuła, że sama może się zaopiekować tak wielkim dziedzictwem.

Mieszkańcy Bukowiny są dumni, że w naszej miejscowości funkcjonuje tak drogocenny zabytek oraz sami mogą aktywnie uczestniczyć w pracach na rzecz rozwoju miejscowości a przykładem jest też budowa Domu Ludowego.                                                                                                          Wiosną 2004 r. pan Andrzej Fus przy współpracy pana Jana Gałana , pod nadzorem prawnika ze Starostwa powiatowego w Biłgoraju przygotował statut a w miesiącu czerwcu w lokalu Stacji paliw w Bukowinie odbyło się zebranie założycielskie na którym wybrano pierwszy Zarząd i Komisję rewizyjną. W skład pierwszych władz stowarzyszenia weszli:                                                  Prezes – Andrzej Fus

Sekretarz – Anna Kita.

Skarbnik – Longina Kożuszek

Członek zarządu – Józef Pisarczyk.                                                                                                              Komisja Rewizyjna; Jan Szymanik – przewodniczący, Henryk Ćwikła – zastępca i Marzena Mirek –  sekretarz.                                                                                                                                                           W 2008 do władz stowarzyszenia weszły następujące osoby;                                                                  Prezes – Andrzej Fus.                                                                                                                                      Wiceprezes –  Jan Szymanik s. Jana .                                                                                                              Skarbnik – Longina Kożuszek.                                                                                                                        Sekretarz – Wojciech Fus.                                                                                                                                Członek Zarządu – Sławomir Bryła.                                                                                                                Skład Komisji rewizyjnej nie uległ zmianie.                                                                                                   W roku 2011 wybrano następujący skład zarządu.                                                                                  Prezes – Andrzej Fus.                                                                                                                                      Wiceprezes – Wojciech Fus.                                                                                                                            Skarbnik – Longina Kożuszek.                                                                                                                        Sekretarz – Jan Szymanik s.Jana.                                                                                                                    Członek zarządu – Sławomir Bryła.                                                                                                                Komisja Rewizyjna – Waldemar Leśniak – przewodniczący.Henryk Ćwikła – wiceprzewodniczący i Marzena Mirek – sekretarz.                                                                                                                            W maju 2016 r. powołano kolejny zarząd w skład którego weszli;                                                          Prezes – Andrzej Fus.                                                                                                                                      Wiceprezes – Wojciech Fus.                                                                                                                            Skarbnik – Longina Kożuszek.                                                                                                                        Sekretarz – Waldemar Sawastynowicz .                                                                                                      Członek zarządu – Sławomir Bryła.                                                                                                              Komisja Rewizyjna – Leśniak Waldemar – przewodniczący,Rączka Lucyna – wiceprzewodniczący, Józef Bulicz – sekretarz.

Stowarzyszenie skupia 30 członków. Aktywna działalność Stowarzyszenia daje wymierne korzyści. Stowarzyszenie w dalszym ciągu pozyskuje środki finansowe  na renowację kościółka, aktywnie włącza się w inicjatywy na rzecz rozwoju Bukowiny oraz integracji społecznej.