Status OPP

Zarejestrowane w Sądzie Gospodarczym w Lublinie dn. 22.12.2004 r. Stowarzyszenie na rzecz Bukowiny, 16.03.2005 r. uzyskało status Organizacji Pożytku Publicznego, czyli organizacji, która może pozyskiwać odpisy 1 % od osób fizycznych jak i środki publiczne. Z tych środków Stowarzyszenie finansuje prace konserwatorskie obiektów zabytkowych, wydaje publikacje oraz organizuje imprezy kulturalne integrujące dzieci, młodzież i starszych mieszkańców .Środki finansowe jak i praca społeczna członków i wolontariuszy to wkład stowarzyszenia  do realizowanych projektów takich jak:

  • spotkania ze świętym Mikołajem,
  • uroczystości rocznicowe poświęcone pamięci Ojca Świętego Jana Pawła II,
  • cykl spotkań „Cała wieś czyta dzieciom”,
  • imprezy na rozpoczęcie i zakończenie wakacji,
  • Dni miejscowości – Powrót do tradycji akademickiej ,,Spotkania Akademickie”
  • Europejskie Dni Dziedzictwa na Lubelszczyźnie
  • Cykliczne imprezy integracyjne -,,Spotkania Graniczne”                                                                     Stowarzyszenie realizuje projekty nie tylko ze środków finansowych własnych, ale i z pozyskanych od samorządów ,fundacji ,instytucji centralnych i sponsorów prywatnych w postaci darowizn i dotacji. Przykładem finansowania centralnego jest projekt ,,Roztańczona Bukowina” jak i prace konserwatorskie przy bukowińskim kościółku.