Archiwum kategorii: Uncategorized

IV Spotkania Graniczne – 19.08.2018

Spotkanie odbywa się na styku dwóch województw Lubelskiego i Podkarpackiego i trzech Gmin: Biszczy, Potoka Górnego i Kuryłówki. Jak przypomina historyk Tomasz Brytan, od 1815 roku nieopodal wsi Bukowina przebiegała – ustanowiona przez zaborców granica.
-W wyniku decyzji Kongresu Wiedeńskiego ustalono ściśle dozorowaną (po 1863 roku) granicę pomiędzy zaborcami Austrią i Rosją. Ustalona wówczas linia podziału przetrwała blisko 100 lat, kiedy to w wyniku ofensywy wojsk austriackich Ziemie Polskie będące w zaborze rosyjskim w tym obecna Gmina Biszcza i Potok Górny zostały opanowane przez wojska austriackie. Taki stan trwał do końca I wojny światowej. Po jej zakończeniu granice zaborów przestały istnieć, a Polska odzyskała niepodległość. -Granica ta pełniła bardzo ważną rolę, ponieważ sięgano tam po rekrutów do powstania styczniowego, przemieszczały się tędy oddziały powstańcze, szmuglowano polską literaturę i pieniądze, a także udawano się „za granicę”, aby zawierać śluby i korzystać z posługi religijnej. Dotyczyło to obrządku tzw. unitów – dodaje Brytan.

Impreza wpisuje się w cykl gminnych wydarzeń i organizowana jest w celu krzewienia wiedzy i kultury, integracji lokalnego środowiska oraz zachęcania mieszkańców do poznawania historii Regionu. -Generalnie chodzi nam o to, aby integrować tutejszą społeczność i przypominać o naszej lokalnej historii. To był trudny czas, dlatego chcemy o tym przypominać, szczególnie młodemu pokoleniu. Tegoroczne wydarzenie również jest bardzo głęboko zakorzenione w setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości – dodaje Wójt Zbigniew Pyczko. Pomysłodawcami wydarzenia są Andrzej Fus, prezes Stowarzyszenia „Na rzecz Bukowiny” oraz Jan Bartosiewicz, właściciel gospodarstwa agroturystycznego „Kary Mustang” w Bukowinie.W tym roku z okolicznościowym wykładem o osobie podchodzącego z Biłgoraja Jego Magnificencji Marcina Fołtynowicza, byłego wielokrotnego, wielce zasłużonego rektora Akademii Zamojskiej wystąpił prezes Biłgorajskiego Towarzystwa Regionalnego, Piotr Flor.

Organizatorzy zadbali także o atrakcje dla dzieci, a na scenie prezentowały się zespoły z Gminy Biszcza, swoją twórczość literacką zaprezentował Stanisław Luchowski, wystąpił również Zespół „Plejada” z Księżpola.

X Jubileuszowe Spotkania Akademickie

Uroczystość rozpoczęła się w kościółku rektorskim. Na początku dr Justyna Misiągiewicz odczytała wykład przygotowany przez prof. dr. hab. Henryka Chałupczaka pt. „Fenomen 11 listopada 1918 r.”. Po wykładzie odbyła się msza święta odprawiona przez duszpasterza akademickiego ks. Jerzego Frankiewicza oraz ks. Zbigniewa Gaca.
Po mszy, władze oraz pracownicy uczelni zostali zawiezieni dorożkami spod kościółka do gospodarstwa agroturystycznego Kary Mustang, gdzie odbyła się część artystyczna wydarzenia. Władze uczelni zostały przywitane tradycyjnie wypiekanym chlebem, po czym nastąpiły okolicznościowe przemówienia pomysłodawców Spotkań Akademickich, a także obecnego rektora PWSZ w Zamościu dr. hab. Andrzeja Samborskiego, który podziękował za realizację dotychczasowych Spotkań i zapowiedział ich kontynuację. Głos zabrali również m.in. poseł na Sejm RP Genowefa Tokarska, która od początku wspierała inicjatywę Spotkań Akademickich w Bukowinie, starosta biłgorajski Kazimierz Paterak oraz wójt gminy Biszcza Zbigniew Pyczko.
Przed publicznością zaprezentowały się zespoły artystyczne i soliści, m.in. Zespół Pieśni i Tańca „Tanew” z Biłgoraja, zespół Uniwersytetu Trzeciego Wieku „Retrospekcje” z Biłgoraja, dzieci ze Szkoły Podstawowej w Bukowinie, ludowe zespoły z Gminy Dzwola i Biszcza. Przed publicznością zaprezentował się także zespół z ramienia PWSZ w składzie: studentka pedagogiki Katarzyna Noworol, wykładowca dr Janusz Skwarek, Maciej Skwarek oraz Jerzy Bałakut. Odbyły się również konkursy i zabawy dla dzieci. Uczestnicy imprezy otrzymali pamiątkowe wydawnictwo z okazji jubileuszowych Spotkań Akademickich. Dodatkowo przygotowano również wystawy: „10 lat Spotkań Akademickich”, „100-lecie odzyskania niepodległości” „Bukowina w fotografii” oraz „Nagroda Pro Publico Bono dla Stowarzyszenia na rzecz Bukowiny”. Jubileuszowe X Spotkania Akademickie w Bukowinie zorganizowali wspólnie: Stowarzyszenie na rzecz Bukowiny, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Zamościu, Wójt Gminy Biszcza, parafia rzymsko-katolicka pw. NSPJ w Biszczy, Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju PWSZ w Zamościu „Pro Academia” oraz gospodarstwo agroturystyczne Kary Mustang. Jubileuszowe X Spotkania Akademickie w Bukowinie zorganizowali wspólnie: Stowarzyszenie na rzecz Bukowiny, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Zamościu, Wójt Gminy Biszcza, parafia rzymsko-katolicka pw. NSPJ w Biszczy, Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju PWSZ w Zamościu „Pro Academia” oraz gospodarstwo agroturystyczne Kary Mustang.
Dlaczego Spotkania Akademickie odbywają się w Bukowinie? W 1600 r., sześć lat po powstaniu Akademii Zamojskiej, hetman i kanclerz wielki koronny Jan Zamoyski ufundował Bukowinę jako wieś akademicką, która odtąd dostarczała dochodów Akademii, a także stała się miejscem wypoczynku jej profesorów. Burzliwa historia naszej ojczyzny sprawiła, że po latach rozkwitu, Akademia została zamknięta przez zaborców austriackich w XVIII wieku.
W 2005 roku powstała Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Zamościu. Po utworzeniu zamojskiej PWSZ, Jan Gałan, ówczesny kierownik Wydziału Edukacji, Promocji, Zdrowia, Kultury, Sportu i Turystyki Starostwa Powiatowego w Biłgoraju, wyszedł z inicjatywą reaktywowania związków między akademickim Zamościem a Bukowiną, w której po dziś dzień znajduje się zabytkowy drewniany kościół, pełniący dawniej funkcję kościoła rektorskiego. W 2008roku doszło do spotkania Jana Gałana, ówczesnego rektora PWSZ prof. dr hab. Waldemara Martyna, kanclerza PWSZ Jerzego Korniluka oraz prezesa Stowarzyszenia na rzecz Bukowiny Andrzeja Fusa, którzy postanowili podjąć współpracę.
22 czerwca 2008 roku, trzy lata po powstaniu PWSZ, nastąpił symboliczny powrót profesorów do Bukowiny. Wówczas w Bukowinie odbyło się wyjazdowe posiedzenie Senatu PWSZ w Zamościu, który podjął uchwałę pt. Dziękczynienie akademickie, jako wotum Bogu i miejscowemu społeczeństwu za wielowiekowe wspieranie Akademii Zamojskiej. Akt Dziękczynienia został zawieszony w kościele rektorskim. Od tamtej pory co roku w czerwcu w Bukowinie odbywają się Spotkania Akademickie.

Szanowni Państwo,

Wierzymy, że wypowiedziane niegdyś hasło: „Bierzcie sprawy w swoje ręce”, przy zaangażowaniu pewnej grupy społeczeństwa dają wymierne korzyści dla dobra wspólnego. Prowadzona przez naszą organizację renowacja XVII-wiecznego, drewnianego, modrzewiowego kościółka, „niegdyś rektorskiego kościółka Akademii Zamoyskiej”, do którego społeczność naszej wsi jest bardzo przywiązana, zjednoczyła mieszkańców i pozwoliła podjąć inne inicjatywy społeczne na rzecz wsi. Podejmowane przez Stowarzyszenia na rzecz Bukowiny inicjatywy na rzecz gospodarki, oświaty, kultury i dziedzictwa narodowego we współpracy z samorządem lokalnym oraz innymi organizacjami społecznymi pozwalają ożywić życie gospodarcze, kulturalne i oświatowe, a ludzie wywodzący się z naszej społeczności są dumni, że ich korzenie wywodzą się z wioski, nie tak dawno jeszcze krytej strzechą, która posiada blisko 500-letnią tradycję.

Andrzej Fus
Prezes Stowarzyszenia na rzecz Bukowiny