Szanowni Państwo!

Wierzymy, że wypowiedziane niegdyś hasło: „Bierzcie sprawy w swoje ręce”, przy zaangażowaniu pewnej grupy społeczeństwa dają wymierne korzyści dla dobra wspólnego. Prowadzona przez naszą organizację renowacja XVII-wiecznego, drewnianego, modrzewiowego kościółka, „niegdyś rektorskiego kościółka Akademii Zamoyskiej”, do którego społeczność naszej wsi jest bardzo przywiązana, zjednoczyła mieszkańców i pozwoliła podjąć inne inicjatywy społeczne na rzecz wsi. Podejmowane przez Stowarzyszenia na rzecz Bukowiny inicjatywy na rzecz gospodarki, oświaty, kultury i dziedzictwa narodowego we współpracy z samorządem lokalnym oraz innymi organizacjami społecznymi pozwalają ożywić życie gospodarcze, kulturalne i oświatowe, a ludzie wywodzący się z naszej społeczności są dumni, że ich korzenie wywodzą się z wioski, nie tak dawno jeszcze krytej strzechą, która posiada blisko 500-letnią tradycję.

Andrzej Fus
Prezes Stowarzyszenia na rzecz Bukowiny

Opublikowano Bez kategorii | Otagowano | Skomentuj

Spotkanie graniczne – Bukowina 2016

II „Spotkanie graniczne” trzech Gmin i dwóch województw, na ziemi, gdzie niegdyś przebiegała granica dwóch zaborów, odbyło się w Bukowinie w Gminie Biszcza, 31 lipca br. Na wspólnym wydarzeniu obecni byli przedstawiciele Gmin Biszcza, Potok Górny i Kuryłówka.

Od 1815 roku nieopodal wsi Bukowina przebiegała – ustanowiona przez zaborców granica między zagarniętymi ziemiami Polski. W wyniku decyzji Kongresu Wiedeńskiego ustalono ściśle dozorowaną (po 1863 roku) granicę pomiędzy zaborcami Austrią i Rosją. Ustalona wówczas linia podziału przetrwała 100 lat tj. do 1915 roku. Wówczas to w wyniku ofensywy wojsk austriackich ziemie polskie będące w zaborze rosyjskim między innymi teren obecnych Gmin Biszcza i Potok Górny zostały opanowane przez wojska austriackie. Taki stan trwał do końca I wojny światowej. Po jej zakończeniu granice zaborów przestały istnieć, a Polska stała się niepodległa. Granica jest obecnie podziałem między Województwami Lubelskim i Podkarpackim oraz Gminami Biszcza i Potok oraz Gminą Kuryłówka. Z inicjatywy Andrzeja Fusa prezesa Stowarzyszenia „Na rzecz Bukowiny” oraz Jan Bartosiewicza właściciela gospodarstwa agroturystycznego „Kary Mustang” w Bukowinie, samorządy sąsiadujących Gmin Biszcza, Kuryłówka i Potok Górny podjęły inicjatywę upamiętnienia tragicznych i bolesnych wydarzeń związanych z okresem zaborów. W tym roku już po raz drugi organizowana była impreza „na granicy”, która łączyć ma ziemie polskie, które chcieli podzielić zaborcy.

Impreza choć ma charakter kulturalny i służy podtrzymaniu więzi między sąsiednimi Gminami i mieszkańcami tej części Ziemi Biłgorajskiej, ma za cel także – jak podkreśla Zbigniew Pyczko Wójt Gminy Biszcza – wzajemną wymianę kulturalną, podtrzymanie tradycji Regionu i jej utrwalenie, oraz prezentację dorobku kulturalnego poszczególnych samorządów. Impreza ma także wymiar edukacyjny, który skierowany jest zwłaszcza do dzieci i młodzieży, dla których historyczne wydarzenia sprzed ponad 115 lat nie wyjaśniają w sposób jasny podziału na tych z „Galicji” i tych z „Kongresówki”. W tym roku z okolicznym wykładem pt. „Patriotyzm w czasie zaborów” wytapiał Piotr Szabat. –W okresie zaborów miłość do Ojczyzny była szczególnie trudna. I, II, a następnie III rozbiorów, położył kres wolnej Rzeczpospolitej Obojga Narodów. Kraj, który miał kilkusetletnia tradycję istnienia, wspaniała kulturę, osiągnięcia naukowe i polityczne – przestał istnieć. Jako przejawy patriotyzmu wybuchały kolejne powstania i zrywy wolnościowe pchane duchem romantyzmu i miłości do Polski. Patriotyzm przejawiał się w codziennej walce o język ojczysty, o wiarę i ziemię. Była więc walka z germanizacją i rusyfikacją, która wyzwoliła w polskim narodzie niezwykłe pokłady siły i energii – podkreślał Piotr Szabat.

Po oficjalnym powitaniu gości i referacie okolicznościowym przyszedł czas na cześć kulturalna imprezy. Na scenie prezentowały się zespoły z Gmin Biszcza, Potok Górny i Kuryłówka, były także rozgrywki sportowe i konkurencje sprawnościowe. Przed widownia prezentowały się dziecięce zespoły taneczne, a dla najmłodszych przygotowano nieodpłatny plac zabaw z dmuchanymi zjeżdżalniami i trampolinami. Impreza zakończyła się zabawą taneczną. Całość prowadziła Halina Bazan z Forum Organizacji Pozarządowych Powiatu Biłgorajskiego.

/bilgoraj.com.pl/

Opublikowano Bez kategorii | Skomentuj

Serdecznie zapraszamy na Spotkanie Graniczne

spotkanie graniczne 2016

Opublikowano Bez kategorii | Skomentuj

VIII Spotkania Akademickie – Bukowina 2016

Już po raz ósmy społeczność akademicka PWSZ w Zamościu oraz mieszkańcy gminy Biszcza spotkali się na wspólnym świętowaniu. W niedzielę 19 czerwca odbyły się Spotkania Akademickie w Bukowinie, pięknej miejscowości należącej niegdyś do Akademii Zamojskiej. Uroczystość rozpoczęła się wykładem „Rola i znaczenie zmian klimatu w rolnictwie i turystyce”, wygłoszonym przez rektora elekta PWSZ w Zamościu dra hab. Andrzeja Samborskiego. Następnie w zabytkowym bukowińskim kościółku odprawiona została msza święta, której przewodniczył duszpasterz akademicki ks. Jerzy Frankiewicz.

Po mszy świętej uczestnicy spotkania przenieśli się do gospodarstwa agroturystycznego Kary Mustang, gdzie odbyła się część artystyczna imprezy. Zabawę umilili swoimi występami zespoły oraz soliści: dzieci ze Szkoły Podstawowej w Bukowinie, Marianki i Kocudzanki z Kocudzy, Rutyna i Jubilatki z Biszczy, Krzewina z Bukowiny, studentki PWSZ w Zamościu (Katarzyna Noworol, Kateryna Marts, Yana Lishchuk) wraz z wykładowcą dr. Januszem Skwarkiem, Duet Akordeonistów oraz Kapela Ziomki. Miłym akcentem było także wręczenie wykonawcom imprezy pamiątkowych statuetek Spotkań Akademickich. Całość zakończyła się wspólnym biesiadowaniem.

Organizatorami przedsięwzięcia byli: Stowarzyszenie na rzecz Bukowiny,   Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Szymona Szymonowica w Zamościu, Wójt Gminy Biszcza, Parafia rzymsko-katolicka pw. Najświętszego Serca Jezusa w Biszczy, Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju PWSZ w Zamościu „Pro Academia”.

Opublikowano Bez kategorii | Skomentuj

I Ty możesz pomóc – 1% podatku.

Jesteśmy zarejestrowani jako organizacja pozarządowa, organizacja pożytku publicznego, organizacja pożytku publicznego uprawniona do otrzymywania 1% podatku za 2015 rok oraz organizacja/instytucja działająca na polu pomocy społecznej

Bank i nr konta
Bank: BS Biszcza
Nr konta:
70 9649 0002 2001 0001 8887 0001

Rejestracja
Rok rejestracji: 2004
Rok uzyskania statusu OPP: 2005
KRS: 0000224753

NIP: 918-199-66-56
REGON: 951221118

Opublikowano Bez kategorii | Skomentuj

Jeden procent

Jesteśmy zarejestrowani jako organizacja pozarządowa, organizacja pożytku publicznego, organizacja pożytku publicznego uprawniona do otrzymywania 1% podatku za 2015 rok oraz organizacja/instytucja działająca na polu pomocy społecznej

Bank i nr konta
Bank: BS Biszcza
Nr konta:
70 9649 0002 2001 0001 8887 0001

Rejestracja
Rok rejestracji: 2004
Rok uzyskania statusu OPP: 2005
KRS: 0000224753

NIP: 918-199-66-56
REGON: 951221118

Opublikowano Bez kategorii | Skomentuj