Jeden procent za 2016 rok

Jesteśmy zarejestrowani jako organizacja pozarządowa, organizacja pożytku publicznego, organizacja pożytku publicznego uprawniona do otrzymywania 1% podatku za 2016 rok oraz organizacja/instytucja działająca na polu pomocy społecznej

Bank i nr konta
Bank: BS Biszcza
Nr konta:
70 9649 0002 2001 0001 8887 0001

Rejestracja
Rok rejestracji: 2004
Rok uzyskania statusu OPP: 2005
KRS: 0000224753

NIP: 918-199-66-56
REGON: 951221118

Szanowni Państwo!

Szanowni Państwo!

Wierzymy, że wypowiedziane niegdyś hasło: „Bierzcie sprawy w swoje ręce”, przy zaangażowaniu pewnej grupy społeczeństwa dają wymierne korzyści dla dobra wspólnego. Prowadzona przez naszą organizację renowacja XVII-wiecznego, drewnianego, modrzewiowego kościółka, „niegdyś rektorskiego kościółka Akademii Zamoyskiej”, do którego społeczność naszej wsi jest bardzo przywiązana, zjednoczyła mieszkańców i pozwoliła podjąć inne inicjatywy społeczne na rzecz wsi. Podejmowane przez Stowarzyszenia na rzecz Bukowiny inicjatywy na rzecz gospodarki, oświaty, kultury i dziedzictwa narodowego we współpracy z samorządem lokalnym oraz innymi organizacjami społecznymi pozwalają ożywić życie gospodarcze, kulturalne i oświatowe, a ludzie wywodzący się z naszej społeczności są dumni, że ich korzenie wywodzą się z wioski, nie tak dawno jeszcze krytej strzechą, która posiada blisko 500-letnią tradycję.

Andrzej Fus
Prezes Stowarzyszenia na rzecz Bukowiny